top of page

Alexander Kirschel

Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής και Αντιπρόεδρος Τμήματος Βιολογικών Επιστημών

Επικεφαλής του Εργαστηρίου Συμπεριφορικής Οικολογίας και Εξέλιξης.

Ο Άλεξ έχει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας  (UCLA) και πτυχία Bachelor και Masters από το University College του Λονδίνου. Εργάστηκε επίσης ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο UCLA και ως Marie Curie Research Fellow στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Υπήρξε επίσης εκπαιδευτής στο Ορνιθολογικό Ερευνητικό Ινστιτούτο AP Leventis στο Jos, Νιγηρία (2018-2019) και στον Tropical Biology Association (TBA) στα εργαστήρια πεδίου τους στη Μποτσουάνα (2019). Η κύρια έρευνά του εστιάζεται στις ανταγωνιστικές και αναπαραγωγικές αλληλεπιδράσεις εντός και μεταξύ των ειδών. Η έρευνά του αφορά τα πεδία της οικολογίας, της εξελικτικής βιολογίας και της συμπεριφοράς των ζώων και έχει εκτενή εμπειρία στη βιοακουστική, την οικολογία των κινήσεων, την τηλεπισκόπηση και το GIS, καθώς και στη γονιδιωματική του πληθυσμού και τη φυλογονιδιωματική. Άλλα πεδία έρευνας περιλαμβάνουν την παρασιτολογία πτηνών, τις ζωονόσους που μεταδίδονται από φορείς κουνουπιών και την εμβιομηχανική.

 

 

Loïs Rancilhac, Ph.D.

Position: Postdoctoral Researcher

Loïs joins the lab as a postdoc, after having completed a PhD at the University of Braunschweig (Germany) and a first postdoc at the University of Uppsala (Sweden). His research focuses on using phylogeographic, phylogenetic and population genetic approaches to understand how genetic diversity arises within species, and how new species appear, taking advantage of High Throughput Sequencing methods. He is also interested in investigating the role of morphological divergence in promoting speciation in birds. Loïs is taking part in various genomic analyses of tinkerbirds, but he also works on the speciation genomics of wagtails (genus Motacilla) and crossbills (genus Loxia), as well as various other models (amphibians, reptiles, mammals). More generally, he is a very keen naturalist and wildlife photographer, interested in the natural history of all living things.

Shongweni_zebra.jpg
Photo_LR.jpg
Thomas.jpg

Θωμάς Χατζηκυριάκου, Ph.D.

Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ο Θωμάς επανεντάχθηκε στο εργαστήριο ως μεταδιδάκτορικός ερευνητής, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει το διδακτορικό του μαζί μας. Η διδακτορική του έρευνα επικεντρώθηκε στην αναπαραγωγική επιτυχία, στην οικολογία διαχείμασης και στη μεταναστευτική συμπεριφορά του Γερακιού της Ελεονόρας. Χρησιμοποίησε τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες στην έρευνά του, συμπεριλαμβανομένων drones για την παρακολούθηση φωλιών, φωτογραμμετρία για τον εντοπισμό κατάλληλων συνθηκών φωλεοποίησης και πομπούς GPS/GSM για την παρακολούθηση μεταναστευτικών διαδρομών και φαινολογίας στις περιοχές διαχείμασης. 

Sifiso_Murchison_IMG_3065.jpg

Sifiso Lukhele

Θέση: Υποψήφιος Διδάκτορας

Η διδακτορική έρευνα του Sifiso επικεντρώνεται στον ρόλο του χρωματισμού του φτερώματος, του οικοτόπου και της σχετικής πυκνότητας στην έκταση του υβριδισμού στα tinkerbirds. Διερευνά επίσης τα γονίδιακό υπόβαθρο στις διαφορές στο χρώμα των φτερών. Ο Sifiso έχει δημοσιεύσει εργασίες σχετικά με τη γονική μέριμνα στα tinkerbirds (Lukhele et al. 2021, African Journal of Ecology), τον εγγενή χαρακτήρα του τραγουδιού των tinkerbirds (Lukhele et al. 2022, Wilson Journal of Ornithology), και συνέβαλε σε ένα GWAS για τη μετατροπή καροτενοειδών στο χρώμα των φτερών των πτηνών (Kirschel et al. 2020, Molecular Ecology), καθώς και στη μελέτη της διακύμανσης των τραγουδιών σε ηπειρωτική κλίμακα (Sebasianelli et al. 2022).

 

 

Μιχαέλλα Μωυσή

Θέση: Υποψήφια Διδάκτορας

Η Μιχαέλλα απέκτησε το MSc της από το Πανεπιστήμιο του Reading. Μελετά τώρα πρότυπα ενδημισμού στην αναπαραγωγή πτηνών στην Κύπρο. Διερευνά την έκταση της διαφοροποίησης των  ειδών που αναπαράγονται στην Κύπρο με τους συνεργάτες της σε νησια της Μεσογείου και στην ενδοχώρα, καθώς και τη γενετική ποικιλότητα και τη δομή των αναπαραγωγικών πληθυσμών στην Κύπρο, με την αξιοποίηση  γονιδιώτικών μεθόδων.

 

 

Bridget Ogolowa

Θέση: Υποψήφιa Διδάκτορας

Η Bridget ολοκλήρωσε το MSc της στο APLORI στη Νιγηρία. Για τη διδακτορική της έρευνα, μελετά τη δημογραφική ιστορία και τη φυλογονιδιωματική των tinkerbirds, χρησιμοποιώντας βιοπληροφορική και γονιδιωματική.

 

 

Nathalie_Bio picture.jpg

Nathalie Boutros

Θέση: Υποψήφια Διδάκτορας

Η Nathalie έρχεται στο εργαστήριο μας από τον Λίβανο, όπου απέκτησε πτυχίο στο Πανεπιστήμιο του Λιβάνου και μεταπτυχιακό στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Η μεταπτυχιακή της διατριβή επικεντρώθηκε στα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των κοινών αλιευομένων θαλάσσιων ψαριών στην παράκτια περιοχή του Λιβάνου. Η αγάπη της για την ορνιθολογία και την εργασία πεδίου την οδήγησε να ξεκινήσει τη διδακτορική της έρευνα στο εργαστήριό μας. Η Nathalie ενδιαφέρεται για τη βιογεωγραφία των πτηνών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Longji Bako

Position: PhD Student

Longji Aaron Bako joins the lab from the A.P. Leventis Ornithological Research Institute (APLORI), University of Jos, Nigeria where he got his MSc in conservation biology and has been working as a Research Associate and Lecturer. His thesis was on the effects of farming intensification on the abundance and species richness of pollinators of vegetable crops. Longji is a former Birdlife International, Cambridge, UK intern under the Partnership, Communities and Capacity Development (PCCD) and Conservation Evidence, Zoology Department, Cambridge University, UK. He is also an active research team member of the Nigerian Bird Atlas Project (NiBAP). Longji is interested in studying how anthropogenic activities and associated land-use change affect birds and biodiversity at community and species levels. 

 

 

longji_IMG_20230506_110011.jpg

Stacey de Souza

Θέση: Υποψήφια Διδάκτορας

Η Stacey έρχεται μαζί μας από τη Νότια Αφρική όπου ολοκλήρωσε το BSc της στο Πανεπιστήμιο της Πρετόριας και το MSc της στο Πανεπιστήμιο του Witwatersrand όπου ερέυνησε τον υβριδισμό σε πάπιες (de Souza et al. 2019, Ostrich). Η Stacey εργάζεται επί του παρόντος χρησιμοποιώντας βιοπληροφορική για εντοπισμό παραλλαγών και δημογραφικά συμπεράσματα στο εργαστήριο, με στόχο την εφαρμογή αυτών των μεθόδων σε μελέτες σε tinkerbirds για  έρευνα σε διδακτιρικό επίπεδο. 

IMG_20200730_083201.jpg
Andreas_Nathanael.jpg

Ανδρέας Ναθαναήλ

Θέση: Φοιτητής MSc

Ο Ανδρέας εντάχθηκε στο εργαστήριό μας τον Σεπτέμβριο του 2022. Για τη μεταπτυχιακή του διατριβή μελετά ένα χωροκατακτητικό είδος, την Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis) που εντοπίστηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Σκοπός της εργασίας του είναι η αξιολόγηση της εξάπλωσης του είδους σε όλο το νησί, ο εντοπισμός και η εφαρμογή βέλτιστων μεθόδων ελέγχου και η διερεύνηση της προέλευσης του είδους στην Κύπρο μέσω γενετικών αναλύσεων.

 

 

Nick Brown

Position: MSc student

Nick graduated from the University of Western Australia with a BSc in genetics. He has previously worked in genotyping processes at a transgenic and knockout mouse laboratory. Here, he is currently interested in a landscape genomics study to determine how avian pigment metabolism and deposition may be affected by landscape features of the environment.

 

 

LAB ALUMNI

Matteo Sebastianelli

Θέση: Υποψήφιος Διδάκτορας

Αφού ολοκλήρωσε το MRes του στο Imperial College του Λονδίνου, ο Matteo  εντάχθηκε στο εργαστήριο μας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου μελετά επί του παρόντος τους γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν στις παραλλαγές του τραγουδιού στα Pogoniulus tinkerbirds. Συγκεκριμένα, στοχεύει να κατανοήσει ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διακύμανση του τόνου και του ρυθμού του τραγουδιού, καθώς και να εντοπίσει γονιδιωματικές περιοχές που υποστηρίζουν τέτοιους χαρακτήρες στα tinkerbirds. Η πρώτη του εργασία από τη διατριβή του δημοσιεύτηκε στο Bioacoustics (Sebastianelli et al. 2021) και δημοσίευσε επίσης μια εργασία σχετικά με τη χρήση ηχομιμητικών συσκευών στην παράνομη παγίδευση πουλιών στην Κύπρο (Sebastianelli et al. 2020, Biology Letters).

 

Nick_Brown_IMG_0626.jpeg
0008f9d6-0e86-4f3e-98aa-fef09cb70178.jpg

Samuel Jones, Ph.D.

Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ο Σαμ μπήκε πρόσφατα στο εργαστήριο ως μεταδιδάκτορικός ερευνητής, έχοντας ολοκληρώσει το διδακτορικό του στο Royal Holloway University και το MSc του στο Imperial College. Η διδακτορική του έρευνα επικεντρώθηκε στο μηχανιστικό ρόλο της φυσιολογίας και της συμπεριφοράς στην υψομετρική εξάπλωση και χωροκρατική συμπεριφορά ειδών Catharus  στην Ονδούρα. Ο Sam έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε έρευνες για τα tinkerbirds στην Αιθιοπία, επιπρόσθετα από μια σειρά ερευνών τόσο για τα νεοτροπικά όσο και για τα αφροτροπικά πουλιά, και φέρνει μια πληθώρα τεχνογνωσίας στην οικολογία και τη συμπεριφορά στην ομάδα.

MacStone-8370.jpg
Simona S.jpg

Simona Secomandi, Ph.D.

Θέση: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Η Simona έρχεται μαζί μας μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού της στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου όπου επικεντρώθηκε στη γονιδιωματική των πτηνών. Αξιοποίησε τις δυνατότητες των νεότερων τεχνολογιών αλληλούχισης για συναρμολογήσεις γονιδιώματος de novo , συγκριτική γονιδιωματική και πανγονιδιωματική στο πλαίσιο του Προγράμματος Γονιδιωμάτων Σπονδυλωτών (VGP). Η Simona έχει συγκεντρώσει 6 γονιδιώματα πτηνών σε επίπεδο χρωμοσωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του  Falco naumanni και του Hirundo rustica. Η Simona φέρνει τις εκτεταμένες δεξιότητές της στη βιοπληροφορική και τη γονιδιωματική των πτηνών στο έργο "Leveraging ancestry to investigate the genomics of song and color in birds".

Χρήστος Νικηφόρου

Θέση: Ειδικός Επιστήμονας

Ο Χρήστος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με πτυχίο Βιολογικών Επιστημών. Διερεύνησε τα πουλιά που αναπαράγονται στην Κύπρο και τη γενετική απόκλιση μεταξύ νησιωτικών και ηπειρωτικών πληθυσμών διαφόρων ειδών πτηνών. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το MSc του στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βιολογία Λοιμώξεων με εξειδίκευση στην παρασιτολογία, όπου μελέτησε τη δραστηριότητα των μεταφορέων νουκλεοσιδίων του Toxoplasma gondii _cc781905-35 -136bad5cf58d_parasite. Τώρα είναι υπεύθυνος για το χειρισμό διαφόρων δειγμάτων που λαμβάνονται από το πεδίο και την εκτέλεση διαφόρων εργαστηριακών τεχνικών γενετικής και γονιδιωματικής για περαιτέρω ανάλυση.

 

 

IMG_1604.JPG

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Νικόλας Παπανικόλας, Ph.D.

Αποφοίτησε τον Μάιο του 2022

Για τη διδακτορική του έρευνα, ο Νικόλας μελέτησε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών Curruca που αναπαράγονται στην Κύπρο. Η πρώτη του εργασία από τη διατριβή του δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Avian Conservation and Ecology (Παπανικόλας et al. 2021). Ο Νικόλας έχει ως στόχο να δημοσιεύσει περισσότερες εργασίες που απορρέουν από  τη διατριβή του που δείχνουν πως ο ενδημικός Τρυπομάζης έχει επηρεαστεί από τον επικοισμό της Κύπρου από τον Τρυποβάτη.

Nikolas.JPG

Martin Hellicar, Ph.D.

Αποφοίτησε τον Μάιο του 2019

Η διδακτορική έρευνα του Martin επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της βόσκησης και των γεωργικών πρακτικών στα πουλιά τηε Κύπρου. Ο Martin είναι ο Διευθυντής του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρουν και έχει επίσης εκδώσει το βιβλίο Cyprus Important Bird Areas (IBA).

 

 

Χρυσώ Παλλάρη, Ph.D.

Αποφοίτησε τον Οκτώβριο του 2021

Η Χρυσώ ερεύνησε την παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο, ενσωματώνοντας δεδομένα από τον κύριο ξενιστή, τα πουλιά και τον φορέα, τα κουνούπια. Πρόσφατα δημοσίευσε το δεύτερο κεφάλαιο της Διδακτορικής της διατριβής (Pallari et al. 2022, Acta Tropica). Η Χρύσω  είναι τώρα μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Λυκωσίας. 

 

Emmanuel Nwankwo, Ph.D.

Ph.D. defence May 2018

Emmanuel studied  interactions in Pogoniulus tinkerbirds, including the role of song, morphology, and genetic differentiation in determine the extent of competition, range overlap, and hybridisation among related species. He used genomic analysis methods to identify genes underlying phenotypic traits. He went on to a lecturer position at Michael Okpara University in Nigeria and is now embarking on a postdoctoral position at Queen Mary University in London.

 

 

bottom of page